Általános Szerződési Feltételek

Beveztés

1.1. A Mindennap Egészséges Életmódért Alapítvány (székhelye: 2092 Budakeszi, Fő utca 211. továbbiakban Alapítvány) tartós közérdekű célja az egészségmegőrzés elősegítése, sporttal, edzéssel, egészséges táplálkozással. A rendszeres testmozgás promotálása, látványsport edzések szervezésével. 

1.2.Az Alapítvány által üzemeltetett mindennapalapitvany.hu weboldal célja, hogy bemutassuk tevékenységeinket és pénzbeli adományozók (Továbbiakban Támogató vagy Támogatók) köréből közösséget építsen ki, amely biztosítja az Alapítvány folyamatos és tartós működését és céljainak megvalósítását. 

 

Az Alapítvány és a weboldal üzemeltetőjének adatai:

Neve: Mindennap Egészséges Életmódért Alapítvány

Székhelye 2092 Budakeszi, Fő utca 211.

Adószáma: 19371371-1-13

Nyilvántartásba vétel száma: 13-01-0004422 

Képviseli: Bacskai Ferenc Attila – Kuratóriumi elnök

Kapcsolattartó: Hornyák Szilvia – Kuratóriumi tag

Számlavezető bank neve: Otp Bank Nyrt.

Számlaszám: 11742348 – 21462164

A támogatás formái és jogi, számviteli jellege

3.1. A támogatás jelenlegi formája a banki átutalás. Amennyiben támogatni kívánja az Alapítvány céljait kérjük számlavezető intézetének adja meg az átutalni kívánt összeget és az Alapítvány számlaszámát. A közlemény rovatba kérjük írja be: adomány. 

3.2. Amennyiben készpénzben szeretné az Alapítványt támogatni keressen meg minket a mindennapalapitvany@gmail.com e-mail címen. 

3.3. A Támogató azzal, hogy adományt juttat az Alapítvány részére a jelen ÁSZF-et elfogadja.

3.4. Amennyiben a támogatásról igazolást szeretne kapni, kérjük egészítse ki a közlemény rovatot:
3.4.1. cég esetén a cég adószámával
3.4.2. magánszemély esetén az adóazonosító jelével

3.5. A támogatás nem minősül közérdekű adománynak.

3.6. A támogatás nem juttatása nem minősül belföldön és ellenérték fejében történő termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, ezért az Alapítvány a támogatás céljáról nem köteles bizonylatot kiállítani. 

3.7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében adott juttatás adómentes. 

Az adomány célja és felhasználása

4.1. Az adományokat/támogatásokat az Alapítvány kizárólag céljaink megvalósítására  fordítja. Ennek keretén belül az Alapítvány a támogatásokat az Alapítvány fenntartására és folyamatos működésének biztosítására fordítja. 

4.2. Az Alapítvány beszámolóját évről évre a dokumentumok (link) menüpontban ellenőrizheti.

Személyes adatok kezelés

5.1. Az Alapítvány adatkezelési tájékoztatóját (link) érheti el.

 

Az Alapítvány weboldalán megvásárolható ajándékutalványokkal kapcsolatos rendelkezések

6.1. Az utalvány, mint fogalom ismertetése Az utalvány olyan okirat, amely az utalványost arra jogosítja, hogy harmadik személytől – az utalványozottól – származó szolgáltatás saját nevében átvegyen. Az utalvány három alanyú kötelem. Az utalvány egy készpénzhelyettesítő eszköz, melynek felhasználását az utalvány kibocsátója, tehát az utalványozott szabályozza. 

6.2.Jelen esetben az Alapítvány szabályozása a következő: Az utalvány beváltható a Mindennap Egészséges Életmódért Alapítvány által nyújtott és az utalványon konkrétan feltüntetett szolgáltatásra vagy szolgáltatáshalmazra. Az ajándékutalvány átruházható, akció esetén is érvényesíthető, készpénzre azonban nem váltható. 

6.3. Az utalványok érvényességi ideje. Az utalványok 1 éves lejárati határidővel kerülnek kiállításra, a lejárati határidő letelte után a beváltásukra nincs mód. 

Edzésen, sportos foglalkozáson való részvétel felelősségének kérdése

7.1. A felek kifejezetten rögzítik, hogy edzésen, sportos foglalkozáson való részvétel kizárólag a résztvevő saját felelősségére történik. 

7.2. Az Alapítvány által működtetett személyi edző stúdiókba való belépéssel vagy az Alapítvány által szervezett sportos programokon való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a házirend (link) rendelkezéseit. 

 

Egyéb rendelkezések

8.1. Az Alapítvány az ÁSZF jelenlegi rendelkezéseit bármikor módosíthatja. A módosítás nem vonatkozik a már biztosított Támogatásokra, illetve azok felhasználására. A jelen ÁSZF és annak mindenkori módosításai az Alapítvány weboldalán történő közzétételével lép hatályba. 

8.2. A támogató az adományozás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond  a támogatás bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről. 

8.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a fentebb hivatkozott Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

Budakeszi, 2023. 11. 30.